Avtalsvillkor

De nuvarande avtalsvillkoren är tillämpliga på tillhandahållande av tjänster och leverans av varor som beskrivs här och erbjuds av Anteco Systems S.L., (nedan ANYTECH365), spanska skatteregistreringsnummer (CIF) B-93311710 och med registrerad företagsadress på Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Marbella, Malaga, Spanien, postnummer 29.660, till enskilda och juridiska personer (hädanefter KUNDEN) som uttrycker en önskan om att anlita de tjänster som beskrivs inom de rådande avtalsvillkoren.

Godkännandet av de rådande avtalsvillkoren innebär att ett kontrakt skapas mellan ANYTECH365 och KUNDEN, varvid den senare bekräftar att de har tillräcklig och full juridisk förmåga att ingå avtalet.

ETT – AVTALETS ÄMNE

Genom att acceptera det aktuella kontraktet överensstämmer man att ANYTECH365 kommer att tillhandahålla tjänster och/eller leverans av varor som har avtalats av KUNDEN, bland de som beskrivs nedan, och KUNDEN kommer att tillgodose de avgifter som beskrivs för var och en av dessa:

❖ Installation, configuration och initial rengöring

Denna tjänst tillhandahålls och krävs innan fjärrteknisk supporttjänst och säkerhetslösningar för enheter som är anslutna till internet och ”hemmakontoret”-tjänsten (hemmabaserat kontor) och inkluderar:

 • Genomföra ett professionellt systemtest för att identifiera och eliminera eventuella skadliga filer och operativa avvikelser samt reparera dessa.
 • Installation och konfigurering av programvarulicenser som ingår I den avtalade tjänsten.
 • Systemkonfiguration och optimering.

Denna service debiteras till följande priser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland:

EURUSDGBPCHFAUDCADDKKNOKSEK
99999999159145999999999

De avgifter som nämns ovan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med gällande regler i KUNDENS hemland.

Dessa skatter kommer att betalas av KUNDEN i förväg om inget annat avtal har ingåtts.

❖ Fjärrtekniska tjänster och säkerhetslösningar för enheter anslutna till internet.

Denna service kommer att inkludera de tjänster som beskrivs nedan, beroende på vilken typ av plan som används:

A. Premium-plan:
 • Fjärrteknisk support eller hjälp med följande specifikationer: 
  • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 10 till 18.
  • 2 timmars service per månad genom det tekniska teamet.
  • Svar samma dag som begäran utförs.
 • AnyTech365 Security-programvara ingår under prenumerationstiden. 
 • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår under prenumerationstiden.
 • AnyTech365 SafeBrowse ingår under prenumerationen.

Denna tjänst kommer att debiteras till följande priser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet: 

MånaderEURUSDGBPCHFAUDCADDKKNOKSEK
61501701501702402141,2001,5001,500
153003403003404804342,4003,0003,000
364505104505107206543,5004,5004,500
606006806006789598554,6006,0006,000
B. Premium Plus-plan:
 • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer: 
  • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 8 till 21.
  • 5 timmars service per månad från det tekniska teamet.  
  • Svar inom 3 timmar efter mottagandet av begäran. 
 • AnyTech365 Security-programvara ingår I prenumerationsperioden. 
 • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår I prenumerationsperioden.
 • AnyTech365 SafeBrowse ingår under prenumerationen. 
 • Prenumerationen kan överföras till en annan enhet.
 • Updateringsgaranti. 
 • Installation och avinstallation av programvara.
 • Uppdateringar och årligt PC-underhåll. 

Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:

MånaderEURUSDGBPCHFAUDCADDKKNOKSEK
62002252002253202841,6002,0002,000
154004504004506405843,0504,0004,000
366006756006759598554,5996,0006,000
608009008009001,2791,1566,0008,0008,000
C. Platinum-plan:
 • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer: 
  • Arbetsdagar från måndag till fredag kl. 8 till 21.
  • Obegränsat antal servicetimmar från det tekniska teamet.
  • Omedelbart svar efter mottagandet av begäran. 
  • Service som tillhandahålls av samma tekniker under hela prenumerationsperioden.
 • AnyTech365 Security-programvara ingår I prenumerationsperioden.
 • AnyTech365 IntelliGuard-programvara ingår I prenumerationsperioden.
 • AnyTech365 SafeBrowse ingår under prenumerationen.
 • Prenumerationen kan överföras till en annan enhet.
 • Uppdateringsgaranti. 
 • Installation och avinstallation av programvara. 
 • Kvartalsuppdateringar och PC-underhållskontroller.
 • VIP-behandling: förmånlig application för programvara och specialerbjudanden. 

Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:

MånaderEURUSDGBPCHFAUDCADDKKNOKSEK
62503002503004003642.0002,5002,500
155006005006007997243,8005,0005,000
367509007509001,1991,1015,8987,5007,500
6010001200100012001,5991,4567,60010,00010,000

Gemensamma faktorer för alla beskrivna support-planer:

Avgifterna för varje plan inkluderar priset för installation, konfiguration och initial rengöring.

De avgifter som beskrivs för varje plan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider och i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.

Avgifterna kommer att betalas i förväg, såvida inget annat avtal ingås med KUNDEN. ANYTECH365 får använda sin diskretion för att låta KUNDEN betala avgifterna i ett antal utbetalningar, vars antal och belopp beror på det totala priset för den avtalade tjänsten. I detta fall kommer en återkommande månatlig betalning att fastställas tills den totala avgiften för den avtalade tjänsten har betalats enligt en betalningsplan som anges av ANYTECH365 i avtalet. Under denna förutsättning, och i händelse av att KUNDEN inte betalar en eller flera betalningar på den överenskomna förfallodagen, kan den support-plan som ursprungligen avtalats nedgraderas, i typ och/eller varaktighet, till en lägre prisplan som överensstämmer med KUNDENS betalning av den fullständiga avgiften hittills i enlighet med den ovan beskrivna pristabellen.

KUNDEN kan uppgradera varaktigheten och/eller typen av sin avtalade support-plan genom att betala skillnaden mellan den avtalade planen och den nya planen.

KUNDEN kan välja att inkludera upp till åtta enheter genom att betala dubbelt så mycket som den valda stödplanen motsvarar. 

Supporttjänsten förnyas inte automatiskt när prenumerationen har avslutats.

Under kontraktets varaktighet kan all programvara som används i tillhandahållandet av de tidigare beskrivna tjänsterna ersättas av en annan som uppfyller samma funktion och har liknande funktioner.

Det anges att det tekniska teamet på ANYTECH365 endast kommer att kunna ge hjälp och support till KUNDEN baserat på problem relaterade till programvaran på KUNDENS enheter, men inte för dem som är relaterade till hårdvara eller materiella delar, för vilka de bara kommer att kunna ge rekommendationer eller möjlig bedömning av deras funktion.

❖ ”Hemmakontor”-tjänst (hemmabaserat kontor).

Denna tjänst kommer att inkludera funktionerna som beskrivs nedan:

 • Fjärrteknisk support eller hjälp efter följande specifikationer: 
  • Arbetstid dygnet runt från måndag till söndag. 
  • Obegränsat antal servicetimmar från det tekniska teamet.
  • Omedelbart svar efter mottagandet av begäran.
 • AnyTech365 Security ingår I prenumerationsperioden. 
 • AnyTech365 IntelliGuard ingår I prenumerationsperioden. 
 • AnyTech365 SafeBrowse ingår I prenumerationsperioden.
 • Prenumerationen kan överföras till en annan enhet.
 • Uppdateringsgaranti. 
 • Tjänst med installation och avinstallation av programmet. 
 • Kvartalsvisa uppdateringar och kontroller av PC-underhåll.
 • VIP-behandling: Föredragen tillämpning av uppdateringar och specialerbjudanden.
 • Kryptering av datatrafiktjänst. För att aktivera denna tjänst kommer KUNDEN att tillhandahållas en AnyTech365 SecureRouter utan kostnad under prenumerationsperioden. Denna router kommer att skickas till KUNDENS address, vilken kommer att få instruktioner för installation och aktivering.

Denna tjänst debiteras till följande kurser, beroende på relevant valuta i KUNDENS hemland och kontraktets varaktighet:

ÅrEURUSDGBPCHFAUDCADDKKNOKSEK
15947415947141.1949544.7407,1407,140
21,0991,1991,0991,1992,0051,7008,59912,79912,599
31,4991,5991,4991,5992,6742,32011,49917,29916,399

Ovanstående priser inkluderar kostnaderna för installation, konfiguration och initial rengöring.

De avgifter som beskrivs ovan inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.

Avgifterna kommer att betalas i förväg, såvida inget annat avtal ingås med KUNDEN. ANYTECH365 får använda sin diskretion för att låta KUNDEN betala avgifterna i ett antal utbetalningar, vars antal och belopp beror på det totala priset för den avtalade tjänsten. I detta fall kommer en återkommande månatlig betalning att fastställas tills den totala avgiften för den avtalade tjänsten har betalats enligt en betalningsplan som anges av ANYTECH365 i avtalet. Under denna förutsättning, och i händelse av att KUNDEN inte betalar en eller flera betalningar på den överenskomna förfallodagen, kan den support-plan som ursprungligen avtalats nedgraderas, i typ och/eller varaktighet, till en lägre prisplan som överensstämmer med KUNDENS betalning av den fullständiga avgiften hittills i enlighet med den ovan beskrivna pristabellen.

KUNDEN kan uppgradera varaktigheten och/eller typen av sin avtalade support-plan genom att betala skillnaden mellan den avtalade planen och den nya planen.

Denna tjänst kommer att vara en, två eller tre år lång, beroende på kontraktets varaktighet.

När ettårsabonnemanget har upphört kommer det att förnyas automatiskt för perioder på ett år, såvida KUNDEN förmedlar att det inte ska förnyas innan datumet för förnyelsen.

Under kontraktets varaktighet kan all programvara som används i tillhandahållandet av de tidigare beskrivna tjänsterna ersättas av en annan som uppfyller samma funktion och har liknande funktioner.

Det anges att det tekniska teamet på ANYTECH365 endast kommer att kunna ge hjälp och support till KUNDEN baserat på problem relaterade till programvaran på KUNDENS enheter, men inte för dem som är relaterade till hårdvara eller materiella delar, för vilka de bara kommer att kunna ge rekommendationer eller möjlig bedömning av deras funktion.

Marknadsföringskampanj ”Rekommendera oss till en vän” (refer a friend)

Kampanjen ”Rekommendera oss till en vän” består i att det totala investerade beloppet i vissa av våra produkter eller tjänster returneras till KUNDEN, förutsatt att minst tre vänner har köpt en produkt eller tjänst med hjälp av dennes kod till samma eller en högre kostnad än den som förvärvats av KUNDEN. Vännerna som presenteras av KUNDEN kommer att få 30 procents rabatt på inköp av sina produkter eller tjänster. 

KUNDEN kommer att få det belopp som betalats för sitt inköp via banköverföring.

När KUNDEN har utnyttjat kampanjen blir han eller hon skyldig att betala tillbaka det belopp som mottagits som återbetalning, ifall en av de presenterade vännerna gör en returförsändelse eller annullerar sitt inköp.

❖ Försäljning av AnyTech365 SecureRouter och kryptering av datatrafiktjänster (Månatligt alternativ).

Inkluderar:
 • En köpt AnyTech365 SecureRouter kommer att levereras till postadressen som tillhandahålls av KUNDEN och den kan installeras och aktiveras med hjälp av instruktionerna som tillhandahålls på distans från det tekniska teamet på ANYTECH365.

Specifikationerna för AnyTech365 SecureRouter beskrivs nedan:

Tekniskt namnMSR-AC-9000
CPUAtheros Quad Core
MinneDDR3L 256 MB
Lagring32M Nor Flash
Frekvens2.4 GHz, 5 GHz
WIFI-överföringshastighet400 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5GHz)
Protokoll802.11a/b/g/n/ac
Effektingång12V/1.5A
Energiförbrukning<7 W
Ethernet-port 10 Mbit/100 Mbit/1 Gbit
Gränssnitt1 USB 3.0, 2 Lan, 1 WAN,            2 knappar
Mått, vikt116*116*37 mm, 270 g

Inköpspriset för Anytech365 SecureRouter kommer att vara följande, beroende på vilken valuta som gäller för KUNDENS hemland:

EURUSDGBPCHFCADDKKNOKSEK
199221169211.252921,4791,998.782,080

Köpet av routern kommer att innehålla en gratis kryptering av datatrafiktjänst, underhåll och uppdatering som beskrivs nedan under en period på tre månader.

De angivna priserna inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.

Avgifter betalas i förskott såvida inte annat avtal görs med KUNDEN.

 • Tillhandahållande av säkerhetstjänsten består av kryptering av datatrafik som behandlas genom routern och kontinuerligt underhåll och uppdatering för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Den månatliga serviceavgiften kommer att vara följande beroende på valutan i KUNDENS hemland:

EURUSDGBPCHFCADDKKNOKSEK
19.9522.2116.9421.1729149200209

De avgifter som anges ovan inkluderar inte moms (skatt) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.

Denna tjänst har en månatlig varaktighet och när den har avslutats förnyas den automatiskt för perioder på en månad såvida KUNDEN anger att de inte vill att den ska förnyas innan förnyelsedatumet.

❖ Försäljning av AnyTech365 SecureRouter och krypteringstjänst för datatrafik (Årligt alternativ). 

Inkluderar:
 • En köpt AnyTech365 SecureRouter kommer att levereras till postadressen som tillhandahålls av KUNDEN och den kan installeras och aktiveras med hjälp av instruktionerna som tillhandahålls på distans från det tekniska teamet på ANYTECH365.

Specifikationerna för AnyTech365 SecureRouter beskrivs nedan:

Tekniskt namnMSR-AC-9000
CPUAtheros Quad Core
MinneDDR3L 256 MB
Lagring32M Nor Flash
Frekvens2.4 GHz, 5 GHz
WIFI-överföringshastighet400 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5GHz)
Protokoll802.11a/b/g/n/ac
Effektingång12V/1.5A
Energiförbrukning<7 W
Ethernet-port 10 Mbit/100 Mbit/1 Gbit
Gränssnitt1 USB 3.0, 2 Lan, 1 WAN,            2 knappar
Mått, vikt116*116*37 mm, 270 g

Inköpspriset för Anytech365 SecureRouter kommer att vara följande, beroende på vilken valuta som gäller för KUNDENS hemland:

EURUSDGBPCHFCADDKKNOKSEK
1391671251482181.0311.4751.439

De angivna priserna inkluderar inte mervärdesskatt (moms) eller indirekt motsvarande skatt som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.

Avgifter betalas i förskott såvida inte annat avtal görs med KUNDEN.

 • Tillhandahållande av säkerhetstjänsten består av kryptering av datatrafik som behandlas genom routern och kontinuerligt underhåll och uppdatering för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Denna tjänst kommer att ha följande årligt pris, enligt den tillämpliga valutan i det land där KUNDEN är bosatt:

EURUSDGBPCHFCADDKKNOKSEK
2392802152573701.7792.5402.477

De avgifter som anges ovan inkluderar inte moms (skatt) eller indirekt motsvarande skatt, som kommer att tillämpas när avtalet fortskrider i enlighet med tillämplig lagstiftning i KUNDENS hemland.

Den här tjänsten kommer att pågå årsvis och när året väl har förflutit kommer den att förnyas automatiskt för perioder om ett år ifall inte KUNDEN före förnyelsedatumet uttrycker sin önskan om att inte förnya den.

Priserna betalas i förskott om inte annat avtalats med KUNDEN.

TVÅ.- PARTERNAS YTTERLIGARE SKYLDIGHETER

I syfte att följa det tidigare beskrivna avtalet kommer parterna att åta sig att acceptera följande tillbehör eller ytterligare skyldigheter:

ANYTECH365 förbinder sig till:

 • Skicka fakturan som utfärdats för de avtalade tjänsterna eller varorna och de villkor för kontrakt som accepterats av KUNDEN via e-post till adressen som levereras av KUNDEN, samt eventuella ändringar av dessa villkor för kontrakt eller erbjudande som tillämpats. I fråga om detta ger KUNDEN sitt samtycke till att ta emot fakturan för den upphandlade tjänsten via e-post, i enlighet med artikel 9.2 i kungligt dekret 1619/2012 av den 30 november, genom vilket förordningen godkänns och som faktureringsskyldigheterna regleras.
 • Göra KUNDEN medveten om alla problem som uppstår genom betalning av den upphandlade tjänsten så snart dessa är kända.
 • Tillhandahålla upphandlade tjänster effektivt och omsorgsfullt.
 • Att inte inadekvat använda de åtkomna uppgifterna under tillhandahållandet av den upphandlade tjänsten.

KUNDEN förbinder sig till:

 • Korrigera samtliga problem rörande betalningen av tjänsten med deras bank eller betalningsmetod inom 24 timmar, bära de juridiska kostnaderna, avgifterna och intressena som kan uppstå genom brist eller försening av betalning .
 • Med ett förhandsgodkännande från KUNDEN, tillåts personalen på ANYTECH365 all åtkomst som är nödvändig för att möjliggöra för ANYTECH365 att tillhandahålla den upphandlade tjänsten, fjärråtkomst till deras system och utrustning och därmed informationen i dem.
 • Noggrant följa anvisningarna för korrekt tillhandahållande av tjänsten från ANYTECH365-teamet. Tjänsterna som tillhandahålls kräver installation och implementering av verktyg i KUNDENS system, för vilka personalen på ANYTECH365 kommer att kräva KUNDENS samarbete för att korrekt utföra tillhandahållandet av tjänsten.
 • Acceptera användarvillkoren för programvaran och/eller hårdvaran som kräver installation i utrustningen som en del av ANYTECH365-tjänsten, eller tillåta att  personalen på ANYTECH365 accepterar detta på deras vägnar.
 • Att inte använda den avtalade tjänsten för någon olämplig, bedräglig eller olaglig praxis.
 • Hålla kontaktinformationen på ANYTECH365 uppdaterad under avtalets varaktighet och att meddela alla ändringar.

TRE.- DISPENSKLAUSUL OCH UPPSÄGNING AV AVTAL

Rätt till dispensklausul och återbetalning

KUNDEN har rätt att saga upp avtalet, utan berättigad orsak, inom en period av 14 kalenderdagar från och med dagen för godkännandet av avtalet och början av de avtalade varorna eller tjänsten. För att göra detta ska formuläret, som finns tillgängligt för detta ändamål på ANYTECH365-webbplatsen (www.anytech365.com), fyllas i och returneras.

Om det under avtalsperioden finns ett krav, som utförs av KUNDEN, att returnera någon typ av hårdvara (t.ex. AnyTech365 SecureRouter), bör detta skickas av KUNDEN, som kommer att ansvara för fraktkostnaderna, till adressen som anges av ANYTECH365.

Den resulterande återbetalningen till KUNDEN kommer att behandlas inom 14 kalenderdagar från den dag då begäran om återbetalning mottas eller, om tillämpligt, från det datum då den returnerade hårdvaran mottas av ANYTECH365.

Följande kostnader återbetalas inte:

 • Den fullständiga kostnaden för installation, konfiguration och initial rengöring, om denna tjänst har tillhandahållits före begäran om uppsägning och återbetalning.
 • Den fullständiga kostnaden för den tid som har förflutit och utnyttjats mellan avtalets början och begäran om uppsägning. I detta avseende kommer detta att uppfattas som den tid som har gått och den tid under vilken KUNDEN skulle ha haft tillgång till supporttjänsten, oavsett om de utnyttjade denna eller inte.
 • Kostnaden för routern, om denna skulle skickas tillbaka skadad eller oanvändbar.

Vid kvantifiering av KUNDENS rätt till återbäring kommer de rabatter som skulle ha tillämpats för att ingå ett avtal om en stödplan på mer än sex månader inte att beaktas, så för denna beräkning kommer det månatliga värdet att tillämpas för den plan som slutligen åtnjutits av KUNDEN och inte den som ursprungligen avtalats.  

Avslutande och uppsägning av avtal

Båda parter kan begära att avtalet upphör i händelse av att någon av de skyldigheter som anges i detta dokument inte uppfylls av den andra parten. KUNDEN kan initiera uppsägning av kontraktet genom att fylla i och skicka det tillgängliga formuläret på ANYTECH365-webbplatsen (www.anytech365.com).

Genom detta formulär kan KUNDEN meddela sin önskan om att inte förnya några prenumerationer som inkluderar automatisk förnyelse när den nuvarande prenumerationen har upphört. 
I händelse av att KUNDEN inte uppfyller kraven, kan uppsägning föreslås av ANYTECH365 via e-post till adressen som tillhandahålls av KUNDEN i avtalet.

FYRA.- KONTRAKTETS GILTIGHET

Detta avtal kommer att fulländas med hjälp av betalningen av priset från KLIENTEN, så dess giltighet, och därmed utplaceringen av dess effekter, är villkorad av att klienten betalar hela priset.

FEM.- ANSVAR

ANYTECH365 ansvarar inte för några skador som kan uppstå på KUNDENS utrustning på grund av att de inte har tillräckligt eller korrekt följt instruktionerna från den tekniska personalen på ANYTECH365, eller till följd av tillhandahållandet av tjänsten som beror på externa orsaker som inte kan hänföras till ANYTECH365, till exempel strömavbrott, avbrutna internetanslutningar, brister i KUNDENS utrustning, avbrott i programvarans fjärranslutningar etc.

De kommer inte heller att ansvara för avbrott i tjänster från ANYTECH365:s underleverantörer, som kommer att försöka korrigera dessa så snabbt som möjligt eller, om tillämpligt, ersätta dem med liknande tjänster.

SEX.- SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

KUNDEN ger sitt samtycke till att ANYTECH365 behandlar deras personuppgifter i enlighet med de specifika syften som anges i sekretesspolicyn som finns tillgänglig på webbplatsen www.anytech365.com, inklusive i syfte att utföra detta avtal.
KUNDEN har rätt till tillgång, rättelse, uppsägning, invändning, begränsning av behandling och portabilitet i enlighet med villkoren i allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordningen 2016/679 av Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) och dess regler om utveckling. För att utöva någon av dessa rättigheter bör KUNDEN skicka sin begäran via onlineformuläret som är tillgängligt för detta ändamål på webbplatsen www.anytech365.com, och bifoga en kopia av deras nationella identitetsdokument i denna begäran.

SJU. – ÖVERFÖRING AV AVTAL

ANYTECH365 förbehåller sig rätten att överföra de rättigheter och skyldigheter som härrör från kontraktet till den enskilda eller juridiska enhet som företaget anser vara lämplig, anta alla rättigheter och skyldigheter som följer av det, inte desto mindre måste denna punkt meddelas till KUNDEN.

KUNDEN kan inte tilldela eller överföra de rättigheter och skyldigheter som härrör från detta avtal utan föregående skriftligt medgivande från ANYTECH365.

ÅTTA.- KOMMUNIKATION

All kommunikation och meddelanden som måste göras mellan parterna I avtalet, om ändringar av det nuvarande kontraktet, kommer att göras via e-post.

I synnerhet kommer KUNDEN att kommunicera med ANYTECH365 gällande detta genom att fylla i och skicka det tillgängliga formuläret för detta ändamål på ANYTECH365-webbplatsen (www.anytech365.com). ANYTECH365 kommer att skicka sina meddelanden till den e-postadress som tillhandahålls av kunden under avtalsprocessen.

För KUNDEN finns det ett tillgängligt formulär för klagomål och anspråk på webbplatsen och en papperskopia av formuläret finns tillgängligt från ANYTECH365-kontor på följande adress:

 • Ctra. Nacional 340, km 189, Edif. Los Pinos núm. 3. Marbella, Málaga, Spain, Postcode 29.660.
 • Avenida Isabel Manoja número 3, Edificio las Dalias, segunda planta, Torremolinos, Málaga, Spain. Postcode 29.620.

NIONDE.- GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa avtalsvillkor regleras av spansk lag. Domstolarna och tingsrätterna i Malaga kommer att vara behöriga gällande kunskap om de tvister som kan förorsakas inom detta avtal, om inte en annan rättslig jurisdiktion med företräde kan tillämpas genom rättsliga bestämmelser.

I händelse av eventuella tvister som kan uppstå i samband med fullgörandet av detta avtal är parterna överens om att de kommer att försöka nå en vänskaplig överenskommelse i god tro, innan någon annan metod för konfliktlösning används.

AnyTech365 är ansluten till den ideella föreningen ”Confianza Online”, registrerad i ”Registro Nacional de Asociaciones” Grupp 1, Avsnitt 1, nationellt nummer 594400, CIF G85804011, Calle la Palma 59, Bajo A, 28015 Madrid (Spanien), telefon (+34) 91 309 13 47 och fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).I enlighet med bestämmelserna i lagen om alternativ lösning av tvister informerar vi även konsumenterna om att användare, som en medlemsenhet och enligt villkoren i den etiska koden, kan gå till ”Confianza Online” för alternativ lösning av eventuella kontroverser (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Om dessa har att göra med elektroniska transaktioner med konsumenter eller dataskydd relaterat till detta område kommer anspråken att lösas av ”Comité de Mediación de Confianza Online” som är ackrediterad för alternativ lösning av konsumenttvister. Om påståendena handlar om digital reklam eller dataskydd relaterat till detta område kommer de att skickas till reklamjuryn i den självreglerande organisationen Autocontrol. Dessutom kan Europeiska unionens onlineplattform för lösning av tvister nås genom denna länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show